Cennik usług wykonywanych przez pielęgniarkę

Pielęgnacja i leczenie odleżyn

 • zmiana opatrunku
 • toaleta przeciwodleżynowa wraz z zabezpieczeniem fałdów skórnych

Cena od …… zł w zależności od wielkości odleżyny

Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent.

Zmiana opatrunku

 • zaopatrzenie rany
 • założenie opatrunku
 • utylizacja opatrunku zużytego

Cena w zależności od wielkości rany i zastosowanych opatrunków od ……

Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent.

Założenie wenflonu

Cena …..

Podłączenie kroplówki

Cena ……

Wstrzyknięcia podskórne i utylizacja sprzętu

Podanie leku na pisemne zlecenie lekarza – z dopiskiem „Zlecenie do wykonania w domu chorego”.

Cena …….

Leki zabezpiecza pacjent. Sprzęt do iniekcji zabezpiecza pielęgniarka.

Założenie, wymiana lub usunięcie cewnika u kobiet

Na pisemne zlecenie lekarza

Cena ……..

Cewnik zakupuje pacjent.

Pielęgnacja skóry wokół stomii

Opieka poszpitalna nad pacjentem ze stomią

Cena ……..

Pielęgniarka zabezpiecza sprzęt.

Wymiana worka stomijnego

Cena …….

Sprzęt zabezpiecza pacjent.

Zdjęcie szwów

Cena od …….

Sprzęt zabezpiecza pielęgniarka.

Pielęgnacja pacjenta po zabiegu operacyjnym i wyjściu ze szpitala

Obejmuje wykonanie wszystkich potrzebnych czynności pielęgnacyjnych.

Cena ……..

Cena do negocjacji dla stałych klientów.

Edukacja zdrowotna

Obejmuje edukowanie chorego i jego rodziny w zakresie zdrowego życia, życia z chorobami przewlekłymi, instruktarz dla rodziny pacjenta leżącego (obracanie, przenoszenie i inne).

Cena ……..
pierwsza godzina

Cena do negocjacji dla stałych klientów.

Wizyta domowa w celu opieki nad obłożnie chorym

Jednorazowa wizyta u chorego obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności, w tym:

 • mycie całego ciała,
 • toaletę przeciwodleżynową z zabezpieczeniem fałdów skórnych,
 • toaletę głowy,
 • golenie i czesanie,
 • higienę jamy ustnej,
 • zmianę pościeli,
 • oklepywanie,
 • obcinanie paznokci,
 • zmianę pampersa.

Cena …….

Pielęgniarka do domu – w Warszawie i z dojazdem

Uwaga! Usługi pielęgniarskie są realizowane na terenie Warszawy i okolic. Dojazd poza granicami Warszawy – …… za każdy kilometr do miejsca pobytu pacjenta i powrót.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy większych ilościach zleceń oraz dla stałych klientów.

Opieka stomijna w domu, pielęgnacja ran – Warszawa i okoliczne miasta. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.